Matematik.xyz

Matematik hayattır.

User Tools

Site Tools


5.-sınıf

Örüntüler

Örüntüler, belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde ilerleyen şekil ya da sayılardan oluşur. Her örüntünün bir kuralı vardır. Örüntülerin kuralını bulmak için örüntünün adımları (terimleri) arasındaki ilişki belirlenir.

Tanım:

Bir sayı örüntüsünü oluşturan sayıların her birine terim denir.

5, 10, 15, 20, … şeklinde devam eden sayı örüntüsünün ilk 4 terimi verilmiştir. Örüntünün 1. terimi 5, 2. terimi 10, 3. terimi 15 ve 4. terimi 20’dir.

Örnek: 2’den başlayarak dörder ilave etmek suretiyle bir sayı örüntüsü oluşturalım. Bu örüntünün 6. adımındaki sayıyı (6. terimi) bulalım.

Örnek: Bir konfeksiyon atölyesinde her hafta 10 elbise dikilmektedir.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Bu atölyede, 8. haftanın sonunda kaç elbise dikilmiştir?
b) Bu atölyede kaç hafta sonra 100 elbise dikilmiş olur?

5.-sınıf.txt · Last modified: 14/10/2020 11:12 by matematik