Matematik.xyz

Matematik hayattır.

User Tools

Site Tools


6.-sınıf

Doğal Sayılarla İşlemler

Üslü İfadeler

a, b ve n birer doğal sayı olmak üzere $a^n$ ifadesine üslü ifade denir. $a^n$ üslü ifadesi, n tane a sayısının yan yana tekrarlı çarpımıdır.

$$a^n = \underbrace{a.a.a.a.a \ldots a}_\text{n tane a}$$

$a^n = b$ üslü ifadesinde a’ya taban, n’ye kuvvet veya üs, b’ye bu üslü ifadenin değeri denir. $a^n$ ifadesi “a üssü n” veya “a’nın n. kuvveti” şeklinde okunur.

Örnek: Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a. $2^5$ Çözüm
b. $28^1$ Çözüm
c. $3^2$ Çözüm
d. $5^3$ Çözüm

İpucu

10’un herhangi bir kuvveti alınırken 1’in sağına kuvvet kadar sıfır yazılır.

Örnek: $10^8$ üslü sayısının kaç basamaklı olduğunu bulalım.

Çözüm:

6.-sınıf.txt · Last modified: 10/10/2020 21:35 by matematik